Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 138/2020 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και πρ/σμού οικ έτους 2020 για την εκτέλεση του έργου συντήρηση στέγης πολιτιστικού κέντρου Μεσοβούνου Δήμου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο