Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 137/2018 – Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης αιτήσεων για επιστροφή τελών κατά 30% σε πολύτεκνους και ΑΜΕΑ από 1-1-2017 έως 31-12-2017

Accessibility
Κλείσιμο