Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 136/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Εργασίες Συντήρησης στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας.”

Accessibility
Κλείσιμο