Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 135/2021 – Έκδοση ψηφίσματος για την καταδίκη των επεισοδίων που δημιουργήθηκαν με τους διαδηλωτές ενόψει προσέλευσης του πρωθυπουργού στην Κοζάνη

Accessibility
Κλείσιμο