Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 134/2020 – Παραχώρηση κατά χρήση του πρώην δημ καταστήματος Βερμίου στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Accessibility
Κλείσιμο