Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 133/2021 – Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το Σχολικό έτος 2021-2023 του Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο