Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 133/2019 – Κατανομή ποσού στις Σχολικές επιτροπές του Δήμου Εορδαίας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων (Β Κατανομή 2019)

Accessibility
Κλείσιμο