Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 133/2018 – Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο « ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ »

Accessibility
Κλείσιμο