Αρ. απόφασης Δ.Σ. 132/2021 – Αρνητική γνωμοδότηση επί των ΜΠΕ για τα έργα: 1) Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) και συνοδών έργων αυτού ισχύος 100MW στη θέση ‘Βράχος-Μάνδρα’ 2) Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και συνοδών έργων αυτού ισχύος 100ΜW στη θέση ‘Βράχος – Μικρή Πέτρα’ 3) Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 150MW και μέγιστης ισχύος 150MW στη θέση ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 131/2021 – Αποφασίσθηκε η κοπή δέντρου στην είσοδο των γραφείων του Δημοτικού Σταδίου Πτολεμαΐδας επί της 25ης Μαρτίου
December 13, 2021
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 133/2021 – Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το Σχολικό έτος 2021-2023 του Δήμου Εορδαίας
December 13, 2021

Αρ. απόφασης Δ.Σ. 132/2021 – Αρνητική γνωμοδότηση επί των ΜΠΕ για τα έργα: 1) Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) και συνοδών έργων αυτού ισχύος 100MW στη θέση ‘Βράχος-Μάνδρα’ 2) Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και συνοδών έργων αυτού ισχύος 100ΜW στη θέση ‘Βράχος – Μικρή Πέτρα’ 3) Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 150MW και μέγιστης ισχύος 150MW στη θέση ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 132/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο