Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 132/2018 – Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ ΤΗΣ ΤΚ ΑΡΔΑΣΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ »

Accessibility
Κλείσιμο