Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 13/2018 – Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής για το έργο: « Συντήρηση γηπέδου Μπάσκετ Τ.Κ Μηλοχωρίου Δήμου Εορδαίας » αριθμ. μελ. 11/2017

Accessibility
Κλείσιμο