Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 131/2020 – Εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου για υπογραφή συμβολαίων με την ΔΕΔΔΗΕ

Accessibility
Κλείσιμο