Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 131/2018 – Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΚ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΒΑΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ »

Accessibility
Κλείσιμο