Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 129/2021 – Ορισμός εκπροσώπου στα σχολικά συμβούλια των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο