Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 128/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «Εργασίες αποκατάστασης φθορών στο 4ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας» με αριθμό μελέτης 8/2016.

Accessibility
Κλείσιμο