Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 128/2017 – Έγκριση υποβολής πρότασης έργου του Δήμου Εορδαίας με τίτλο : ‘’ Αντιπλημμυρικά Έργα στην ΤΚ Περδίκκα ’

Accessibility
Κλείσιμο