Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 126/2021 – Αποδοχή ένταξης έργων του Δήμου Εορδαίας στο 4ο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) Δυτικής Μακεδονίας

Accessibility
Κλείσιμο