Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 124/2021 – Αποδοχή ένταξης της πράξης Βελτίωση συνδετήρας οδού ΑΕΒΑΛ και Κόμβου ΑΕΒΑΛ – Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2021.

Accessibility
Κλείσιμο