Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 123/2018 – Αποδοχή ποσού για το υποέργο Εγκατάσταση μέσων ενεργειακής πυροπροστασίας , πυρανίχνευσης και φωτισμού ασφαλείας στους Παιδικούς βρεφονηπιακούς Σταθμούς Πτολεμαΐδας – Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και τρόπο εκτέλεσης έργου

Accessibility
Κλείσιμο