Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 122/2019 – Αποφασίσθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΔΕΥΑΕ για την υλοποίηση της πράξης ” ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ ΕΟΡΔΑΙΑΣ”

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 121/2019 – Λήψη απόφασης σχετικά με την χωροθέτηση της εγκατάστασης επεξεργασίας Λυμάτων του οικισμού Σπηλιάς
December 2, 2019
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 123/2019 – Ανάθεση εργασιών λόγω μη επάρκειας του προσωπικού του Δήμου
December 2, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 122/2019 – Αποφασίσθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΔΕΥΑΕ για την υλοποίηση της πράξης ” ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ ΕΟΡΔΑΙΑΣ”

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 122/2019 – Δείτε  την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο