Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 122/2018 – Αποδοχή ποσού από πιστώσεις ΣΑΕΠ 041 για « Συστήματα εκκίνησης ύπτιου για τις ανάγκες του Κλειστού Κολυμβητηρίου Πτολεμαΐδας

Accessibility
Κλείσιμο