Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 12/2021 – Μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Εορδαίας και πλήγηκαν από τον covid 19

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 11/2021- Αρνητική Γνωμοδότηση ΔΣ για τις ΜΠΕ α) Φωτοβολταιακός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 60 MWP στη θέση Μαστός στην Κοινότητα Ερμακιάς β ) Φωτοβολταιακός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 100 MWP στη θέση πετροράχη στην Κοινότητα Ασβεστόπετρας και Φωτοβολταϊακός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 100 MWP στη θέση Μάντρα – προσήλιο – κουρούμπα Μαυροπηγής
March 5, 2021
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 13/2021 – Αποφασίστηκε η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την εκτέλεση του έργου « Εργασίες ασφαλτόστρωσης αύλειου χώρου 3ου ΓΕΛ Πτολεμαΐδας».
March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 12/2021 – Μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Εορδαίας και πλήγηκαν από τον covid 19

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 12/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο