Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 121/2017 – Τροποποίηση προϋπολογισμού και ψήφιση πίστωσης για την Εργασία Έλεγχος – Επιθεώρηση και Πιστοποίηση Παιδικών Χαρών Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο