Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 120/2019 – Παραλαβή μελέτης “Γεωφυσικής έρευνας χώρου μετεγκατάστασης οικισμού Μαυροπηγής στην περιοχή ΡΕΜΙΝΑΛΑΡ Αγροκτήματος Μαυροπηγής

Accessibility
Κλείσιμο