Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 119/2021 – Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Κατασκευή αγωγών ομβρίων – σχαρών στο Δ.Δ. Φούφα”

Accessibility
Κλείσιμο