Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 119/2019 – Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής έργου Ανακατασκευή – συντήρηση Δρόμων του Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο