Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 118/2021 – Αποφασίστηκε η επανυποβολή της ρυμοτομικής απολλοτρίωσης στο Ο.Τ. 307α Σχεδίου Πόλεως και έγκριση δαπάνη για την καταβολή προσήκουσας αποζημίωσης των ακινήτων

Accessibility
Κλείσιμο