Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 117/2021 – Γνωμοδότηση για τον καθορισμό χρήσης γης σε παραχωρούμενες εκτάσεις στην Κοινότητα Ολυμπιάδας Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο