Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 117/2020 – Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Κυκλοφορίας Αστικού Δικτυού Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας την από 12-6-2020 και 3-7-2020.

Accessibility
Κλείσιμο