Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 117/2019 – Διαπίστωση αποκατάστασης ελαττωμάτων στο έργο «Βελτίωση εγκατάστασης θέρμανσης Κλειστού Γυμναστηρίου Πτολεμαΐδας», αρ. μελ. 25/2006, έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 116/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου « Κατασκευή τοιχίου Αντιστήριξης στην ΤΚ Αγίου Χριστοφόρου Δ.Ε. Αγίας Παρασκευής
December 2, 2019
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 118/2019 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου Συντήρηση 7ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαϊδας
December 2, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 117/2019 – Διαπίστωση αποκατάστασης ελαττωμάτων στο έργο «Βελτίωση εγκατάστασης θέρμανσης Κλειστού Γυμναστηρίου Πτολεμαΐδας», αρ. μελ. 25/2006, έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 117/2019 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο