Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 115/2021 – Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Ερμακιάς

Accessibility
Κλείσιμο