Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 115/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & Οριστικής παραλαβής έργου « Επισκευή Φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος του οδικού δικτύου του Δήμου Εορδαίας » αριθμ. μελέτης 1/2014.

Accessibility
Κλείσιμο