Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 114/2020 – Κατανομή ποσού ( Γ κατανομή ) στις Σχολικές επιτροπές του Δήμου Εορδαίας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων

Accessibility
Κλείσιμο