Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 114/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου « Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στην ΤΚ Εμπορίου ( Παιδικός Σταθμός και Κοιμητήρια » αριθμ. μελέτης 23/2017.

Accessibility
Κλείσιμο