Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 113/2020 – Ένταξη του έργου με τίτλο : « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (Β’ ΦΑΣΗ) » στο 4ο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012-2016»

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 112/2020 – Ακύρωση της ετήσιας Εμποροπανήγυρης Πτολεμαΐδας λόγω covid 19
September 8, 2020
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 114/2020 – Κατανομή ποσού ( Γ κατανομή ) στις Σχολικές επιτροπές του Δήμου Εορδαίας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων
September 8, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 113/2020 – Ένταξη του έργου με τίτλο : « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (Β’ ΦΑΣΗ) » στο 4ο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012-2016»

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 113/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο