Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 112/2021 – Έκδοση ψηφίσματος για την καταδίκη των δολοφονικών επιθέσεων στα ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης

Accessibility
Κλείσιμο