Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 11/2021- Αρνητική Γνωμοδότηση ΔΣ για τις ΜΠΕ α) Φωτοβολταιακός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 60 MWP στη θέση Μαστός στην Κοινότητα Ερμακιάς β ) Φωτοβολταιακός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 100 MWP στη θέση πετροράχη στην Κοινότητα Ασβεστόπετρας και Φωτοβολταϊακός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 100 MWP στη θέση Μάντρα – προσήλιο – κουρούμπα Μαυροπηγής

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 10/2021 – Αποφασίσθηκε τη τροποποίηση της υπ.αριθμ. 156/2020 ΑΔΣ περί παραχώρησης κατά χρήση οικοπέδου ιδιοκτησίας Δήμου Εορδαίας , στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη/ Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας , για ανέγερση Περιφερειακού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας.
March 5, 2021
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 12/2021 – Μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Εορδαίας και πλήγηκαν από τον covid 19
March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 11/2021- Αρνητική Γνωμοδότηση ΔΣ για τις ΜΠΕ α) Φωτοβολταιακός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 60 MWP στη θέση Μαστός στην Κοινότητα Ερμακιάς β ) Φωτοβολταιακός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 100 MWP στη θέση πετροράχη στην Κοινότητα Ασβεστόπετρας και Φωτοβολταϊακός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 100 MWP στη θέση Μάντρα – προσήλιο – κουρούμπα Μαυροπηγής

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 11/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο