Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 11/2019 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής Φυσικού εδάφους για το έργο «Κατασκευή χώρων διημέρευσης ημερησίας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες και στέγης υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με νοητική υστέρηση στο Δήμο Εορδαίας»

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 10/2019 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «Ανακατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Τ.Κ. Καρυοχωρίου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου» με αριθμό μελέτης 10/2017.
October 16, 2019
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 12/2019 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής Φυσικού εδάφους για τα έργα 1.« Επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Κομνηνών ΔΕ Βερμίου Δήμου Εορδαίας» 2. « Κατασκευή 12-θεσιου Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαΐδας »
October 16, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 11/2019 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής Φυσικού εδάφους για το έργο «Κατασκευή χώρων διημέρευσης ημερησίας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες και στέγης υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με νοητική υστέρηση στο Δήμο Εορδαίας»

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 11/2019 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο