Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 110/2020 – Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Εορδαίας σε ερευνητικό έργο , με προσανατολισμό στην υποστήριξη των Δημόσιων Τοπικών Αρχών σχετικά με την Ενεργειακή Μετάβαση, στo πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon2020 με τον τίτλο : ‘’ Supporting Local Authorities in Driving the Transition to Sustainable Energy ’’, ( Υποστήριξη Δημόσιων Τοπικών Αρχών στην Ενεργειακή Βιώσιμη Μετάβαση).

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 109/2020 – Παραχώρηση Δημοτικών Εκτάσεων στην ΔΕΥΑΕ ( σημείων υδροληψίας ΔΕΥΑΕ σε εκτάσεις του Δήμου Εορδαίας.
September 8, 2020
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 111/2020 – Χρήση της οδού Δημοκρατίας ως χώρος λαϊκής αγοράς.
September 8, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 110/2020 – Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Εορδαίας σε ερευνητικό έργο , με προσανατολισμό στην υποστήριξη των Δημόσιων Τοπικών Αρχών σχετικά με την Ενεργειακή Μετάβαση, στo πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon2020 με τον τίτλο : ‘’ Supporting Local Authorities in Driving the Transition to Sustainable Energy ’’, ( Υποστήριξη Δημόσιων Τοπικών Αρχών στην Ενεργειακή Βιώσιμη Μετάβαση).

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 110/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο