Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 110/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου Ανακατασκευή τμήματος στέγης στο κτιριακό συγκρότημα του 3ου ΓΕΛ Πτολεμαΐδας

Accessibility
Κλείσιμο