Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 109/2021 – Αρνητική Γνωμοδότηση επί των ΜΠΕ για τα έργα: 1ο Φωτοβολταϊκός Σταθμός Ισχύος 550MW στην θέση “Ορυχείο ΔΕΗ Πτολεμαϊδα” της εταιρείας “ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.” και 2ο Εγκατάσταση και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 449,9824 MW στη θέση “ΟΡΥΧΕΙΟ ΔΕΗ ΑΜΥΝΤΑΙΟ”

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 329/2021 – Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων
December 13, 2021
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 110/2021 – Καθορισμός αυτοτελών οικισμών του Δήμου Εορδαίας ενόψει της απογραφής πληθυσμού και κατοικιών έτους 2021
December 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 109/2021 – Αρνητική Γνωμοδότηση επί των ΜΠΕ για τα έργα: 1ο Φωτοβολταϊκός Σταθμός Ισχύος 550MW στην θέση “Ορυχείο ΔΕΗ Πτολεμαϊδα” της εταιρείας “ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.” και 2ο Εγκατάσταση και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 449,9824 MW στη θέση “ΟΡΥΧΕΙΟ ΔΕΗ ΑΜΥΝΤΑΙΟ”

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 109/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο