Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 109/2020 – Παραχώρηση Δημοτικών Εκτάσεων στην ΔΕΥΑΕ ( σημείων υδροληψίας ΔΕΥΑΕ σε εκτάσεις του Δήμου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο