Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 107/2020 – Λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικού ακινήτου στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο