Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 106/2021 – Αποφασίσθηκε η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης χώρων του παλαιού κοινοτικού καταστήματος Περδίκκα στην Πολιτιστική Λέσχη Ποντίων Περδίκκα

Accessibility
Κλείσιμο