Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 105/2018 – Λήψη απόφασης σχετικά με την διατήρηση ή κατάργηση κενωθέντος περιπτέρου επί των οδών Εθν. Αντιστάσεως και Πόντου στην Πτολεμαΐδα

Accessibility
Κλείσιμο