Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 104/2019 – Έγκριση 6ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Τ.Κ. ΔΡΟΣΕΡΟΥ »

Accessibility
Κλείσιμο