Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 102/2019 – Αποφασίσθηκε η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου « Βελτίωση – Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων επί των οδών Γράμμου ΟΤ 296 Χαλδείας & Δήμητρας και Αργυρουπόλεως »

Accessibility
Κλείσιμο