Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 102/2018 – Έγκριση της υπ’αριθ. 15/2018 Απόφαση της σχολικής επιτροπής Β/θμίας εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας σχετικά με την καταστροφή άχρηστου υλικού στο 1ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας.

Accessibility
Κλείσιμο