Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 10/2021 – Αποφασίσθηκε τη τροποποίηση της υπ.αριθμ. 156/2020 ΑΔΣ περί παραχώρησης κατά χρήση οικοπέδου ιδιοκτησίας Δήμου Εορδαίας , στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη/ Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας , για ανέγερση Περιφερειακού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 9/2021 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 67/2020 απόφασης της σχολικής επιτροπής β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Εορδαίας για την μείωση των μισθωμάτων των σχολικών κυλικείων για το σχολικό έτος 2020-2021.
March 5, 2021
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 11/2021- Αρνητική Γνωμοδότηση ΔΣ για τις ΜΠΕ α) Φωτοβολταιακός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 60 MWP στη θέση Μαστός στην Κοινότητα Ερμακιάς β ) Φωτοβολταιακός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 100 MWP στη θέση πετροράχη στην Κοινότητα Ασβεστόπετρας και Φωτοβολταϊακός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 100 MWP στη θέση Μάντρα – προσήλιο – κουρούμπα Μαυροπηγής
March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 10/2021 – Αποφασίσθηκε τη τροποποίηση της υπ.αριθμ. 156/2020 ΑΔΣ περί παραχώρησης κατά χρήση οικοπέδου ιδιοκτησίας Δήμου Εορδαίας , στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη/ Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας , για ανέγερση Περιφερειακού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 10/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο