Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 10/2018 – Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου Διαμόρφωση Αποθηκευτικού Χώρου στο 4ο και 10ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας» αριθμ. μελέτης 25/2016.

Accessibility
Κλείσιμο